OriginPro

OriginPro 9.2.214

Thực hiện phân tích dữ liệu và đồ họa
Tải về
Người dùng đánh giá
3.4  (36 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
9.2.214 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
OriginLab Corporation | Thêm chương trình
Nhúng mở rộng tham số giả thuyết thử nghiệm công cụ, đường cong ROC, công cụ phân tích sống còn, mở rộng các giả thuyết nonparametric thử nghiệm công cụ và công cụ thống kê mô tả mở rộng để phân tích dữ liệu và đồ họa.
OriginPro đề nghị tất cả mọi tính năng của Gốc cộng mở rộng phân tích công cụ theo dõi khu vực:
- Peak Fitting
- Surface Fitting
- Statistics
- Signal Processing
- Image Handling
hắn Peak Analyzer công cụ trong OriginPro cung cấp những thêm khả năng để tìm ra và thương hại nhiều đỉnh núi cao của spectra. Baseline neo điểm có thể biến hoá và phù hợp với một phù hợp vai hợp thức hoạt động được, và baseline hợp lý có thể bao gồm như một phần cuối cùng điểm hợp lý quá trình tiến hóa.
Thông tin được cập nhật vào:

Tải xuống cho Mac