OriginPro

OriginPro 9.2.214

تجزیه و تحلیل داده ها و نموداری را انجام می دهد
دانلود
امتیازدهی کاربر
3.4  (36 رأی)
رأی شما
آخرین نسخه:
9.2.214 (دیدن همه)
جاسازی گسترش فرضیه پارامتری تست ابزار منحنی ROC ابزار تجزیه و تحلیل بقا گسترش فرضیه ناپارامتري آزمون ابزار و آمار توصيفی گسترده ابزار برای تجزیه و تحلیل داده ها و نموداری.
OriginPro ارائه می دهد همه از ویژگی های از مبدا به علاوه تمدید ابزار تجزیه و تحلیل در زمینه های زیر:
- Peak Fitting
- Surface Fitting
- Statistics
- Signal Processing
- Image Handling
او Peak Analyzer ابزار در OriginPro فراهم می کند اضافی قابلیت پیدا کردن و اتصالات چندگانه قله در طیف. پایه نقاط لنگر می تواند سفارشی و متناسب با اتصالات مناسب عملکرد و پایه اتصالات می تواند شامل به عنوان بخشی از نهایی اوج اتصالات روند.
اطلاعات به روز شده در:

دانلود برای مک